Syafriana, Vilya, Nurul Natasha, and Wahidin Wahidin. 2019. “Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol Buah Paprika Merah (Capsicum Annuum L.) Terhadap Bakteri Enterococcus Faecalis”. Sainstech Farma: Jurnal Ilmu Kefarmasian 12 (1), 44-47. https://doi.org/https://doi.org/10.37277/sfj.v12i1.417.