[1]
Wenas, D. 2020. Kajian Ulasan Aktivitas Farmakologi dari Limbah Pisang Ambon dan Pisang Kepok. Sainstech Farma: Jurnal Ilmu Kefarmasian. 10, 1 (Nov. 2020), 30-36. DOI:https://doi.org/https://doi.org/10.37277/sfj.v10i1.801.