[1]
Syafriana, V., Natasha, N. and Wahidin, W. 2019. Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol Buah Paprika Merah (Capsicum annuum L.) Terhadap Bakteri Enterococcus faecalis. Sainstech Farma: Jurnal Ilmu Kefarmasian. 12, 1 (Sep. 2019), 44-47. DOI:https://doi.org/https://doi.org/10.37277/sfj.v12i1.417.